Norēķini

Ievērojot tiesību aktus datu aizsardzības jomā un, ņemot vērā, ka starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgta vienošanās par personas datu apstrādi, SIA SANTEKO garantē, ka nekādi klienta personīgie dati netiks nodoti trešajām personām un organizācijām nekādā veidā un ne pie kādiem apstākļiem, vienīgi gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā.

Personas datu apstrāde tiks veikta tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams noteikto pakalpojumu sniegšanai un tikai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī. Pārdevējs apņemas uzticēt minēto datu apstrādi tikai tādiem darbiniekiem, kuriem ir saistoši konfidencialitātes nosacījumiun kuri iepazinušies ar datu aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz viņu darbu.

Visas cenas norādītas ieskaitot PVN 21%, preču piegādes izmaksas cenā nav iekļautas.

Par precēm norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu saskaņā ar rēķinu. Par pirkumiem iespējams norēķināties arī skaidrā naudā preces piegādes brīdī vai saņemot tās mūsu tirdzniecības vietās. Rēķins apmaksai tiek nosūtīts uz pircēja norādīto e-pasta adresi. Preces piegāde notiek tikai pēc rēķina samaksas un tās saņemšanas mūsu norādītajā bankas norēķinu kontā. Preces saņemot, pircējs saņems pirkuma apliecinošus dokumentus – preču pavadzīmi, kases čeku.

Veicot pasūtījumu, lūdzam obligāti norādīt Jūsu tālruņa numuru un e-pasta adresi. Ja šie saziņas līdzekļi nebūs pieejami, pasūtījuma izpilde var netikt izpildīta.

Par precēm, kuras nav noliktavā un kuras speciāli jāpasūta, klientam jāveic avanss 30-50% apmērā no kopējās pirkuma vērtības. Rēķina atlikušās summas samaksa jāveic brīdī, kad prece tiek saņemta mūsu noliktavā un ir paziņots par to pircējam. 

Pēc pasūtījuma saņemšanas mēs sazināsimies ar Jums, lai apstiprinātu pasūtījumu un vienotos par piegādes laiku un vietu.

* ar PVN, plus piegāde