Drošības politika

Ievērojot tiesību aktus datu aizsardzības jomā un, ņemot vērā, ka starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgta vienošanās par personas datu apstrādi, SIA SANTEKO garantē, ka nekādi klienta personīgie dati netiks nodoti trešajām personām un organizācijām nekādā veidā un ne pie kādiem apstākļiem, vienīgi gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā.

Personas datu apstrāde tiks veikta tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams noteikto pakalpojumu sniegšanai un tikai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī. Pārdevējs apņemas uzticēt minēto datu apstrādi tikai tādiem darbiniekiem, kuriem ir saistoši konfidencialitātes nosacījumiun kuri iepazinušies ar datu aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz viņu darbu.

* ar PVN, plus piegāde